o firmie
urbanistyka
architektura
nieruchomosci
kontakt
Urbanistyka
 • informacje podstawowe
 • wykaz przykładowych opracowań urbanistycznych
 • akty prawne związane z gospodarką przestrzenną


 • Informacje podstawowe
  Dział urbanistyki firmy Invest Plan proponuje usługi w zakresie kompleksowego projektowania urbanistycznego. Nasze opracowania przygotowywane na zlecenie Gmin, a także prywatnych właścicieli gruntów i inwestorów, charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i technicznym.
  Osiągamy to wykorzystując programy komputerowe nowej generacji. Zespół projektowy składa się z doświadczonych urbanistów, oraz młodych, nowocześnie działających projektantów.

  Oferujemy opracowanie:
  1. Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  2. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  3. Decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  4. Koncepcji zagospodarowania przestrzennego.
  5. Inwentaryzacji urbanistycznych.
  6. Prognoz wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
  7. Prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

  Nasza oferta obejmuje również:
  1. Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych.
  2. Opracowanie projektów podziału terenu.
  3. Wykonywanie wierceń geologicznych z ekspertyzą podłoża gruntowego.
  4. Opracowania ekofizjograficzne.

  Szczególnie polecamy:
  1. Doradztwo przy podejmowaniu decyzji o przekształceniu gruntów.
  2. Doradztwo w zakresie wyboru procedur planistycznych odpowiednich dla danego obszaru.

  Wyjątkowość naszej oferty polega na:
  1. Dostosowaniu warsztatu urbanistycznego do reguł gospodarki rynkowej.
  2. Stosowaniu preferencji cenowych dla partnerów z nami współpracujących.

  Wykaz przykładowych opracowań
  Wykaz prac planistycznych.DOC
  Wykaz prac planistycznych.PDF


  Akty prawne
  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.RTF
  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.PDF     
  URBANISTYKA DORADZTWO INWESTYCYJNE ARCHITEKTURA OCHRONA ŚRODOWISKA NIERUCHOMOŚCI
  Invest Plan (c) 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone Realizacja: web.pl
  Invest Plan - Strona główna